Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Savjetovanje o Tezama o sadržaju Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa

Sukladno članku 19. Zakona o procjeni učinka propisa („Narodne novine“, broj 90/11), dana 16. lipnja 2014. godine započelo je savjetovanje o Tezama o sadržaju Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa, a koje traje do 21. srpnja 2014. godine.Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predložene Teze o sadržaju Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa pošalju najkasnije do 16. srpnja 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.