Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

SEMINAR ZAŠTITA OD POŽARA U POŽEGI

Seminar "Zaštita od požara" u organizaciji PO Osijek i Hrvatske udruge za zaštitu od požara održati ce se 17.10.2012. u Požegi, Županijska komora Požega, Vukovarska 6 (ne 24.10.2012. !!!).

PREDAVAČI

-Milan Carević, dipl.inž.arh.
-Goran Toncinić, dipl.inž.arh.
-Dalibor Peršić, dipl.inž.građ.
-dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
-mr.sig. Mario Bošnjak, dipl.ing.

TEME PREDAVANJA
-Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)
-Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12)
-Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)
-Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)
-Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
-Referentni projekt iz područja zaštite od požara – Tvornica bioetanola Osijek
-Dimenzioniranje odsisnih kapaciteta sustava za odimljavanje

Seminar ce se bodovati s 8 bodova (od toga 4 iz regulative) u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09, 23/11, 129/11) i to za razdoblje 01.11.2011. - 31.10.2012. Posebno napominjemo da se seminar priznaje kao stručno usavršavanje iz područja zaštite od požara za dobivanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara od strane MUP-a.
ZASTITA OD POZARA U GRADITELJSTVU POZEGA