Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

SEMINAR IZ PODRUČJA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO, MODUL 1-GOSPODARENJE ENERGIJOM I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U PROIZVODNJI VINA

DRUGI POZIV

Hrvatska komora inženjera strojarstva i Veleučilište u Požegi, u skladu s Programom stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva, u Požegi organiziraju 18. ožujka 2016. godine seminar iz područja vinogradarstvo i vinarstvo, MODUL 1-GOSPODARENJE ENERGIJOM I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U PROIZVODNJI VINA.

Visoka potrošnja energije u procesima proizvodnje vina predstavlja značajan faktor cijene vina. Da bi ostali konkurentni, proizvođači vina moraju trajno iznalaziti nova rješenja za poboljšanje energetske učinkovitosti, a time i smanjiti proizvodne troškove. Kontinuirano i učinkovito upravljanje postojećim resursima, uvođenje obnovljivih izvora energije kao što su: energija sunčevog zračenja, geotermalna energija, energija vode, energija vjetra, biogoriva, biomase i dr., postalo je imperativ i jamac opstanka na oštrom tržištu vina. Pri tome nužna je suradnja vinara i projektanata, kao i akademske zajednice, proizvođača oprema u vinarstvu i vinogradarstvu.
Na seminaru će iz perspektive stručnih osoba (veleučilišnih predavača, ovlaštenih inženjera strojarstva i proizvođača opreme) koje su uključene u poslove edukacije, projektiranja, stručnog nadzora, gradnje, puštanja u pogon, ispitivanja te dobivanje dozvola za rad uređaja obnovljive energije, štednih i rekuperacijskih procesa u procesu proizvodnje vina, biti prezentirana suvremenija svjetska znanja i iskustva.
Seminar je namijenjen vinarima i vinogradarima, projektantima, proizvođačima opreme (sadašnjim i potencijalnim), studentima i predavačima Veleučilišta Stručni studij Vinarstva-Vinogradarstva-Voćarstva, čije sudjelovanje se očekuje na seminaru.

Informacije vezane uz prijave i mjesto održavanja, možete pogledati ovdje. Detaljnije informacije vezane za teme i predavače slijede u drugom pozivu.

Prijave i uplate slati na e-mail sanja.vulas@hkis.hr ili na fax: 01/7775-574.

Organizacijski odbor skupa