Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Radionice: Korištenje informacijskog sustava eDozvola - predaja zahtjeva i digitalno potpisivanje dokumenata

Poštovani članovi Komore,

Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG) organizira radionice s tematikom: „Korištenje informacijskog sustava eDozvola - predaja zahtjeva i digitalno potpisivanje dokumenata“ prema donjem rasporedu.

Raspored radionica

Predavač je Gordana Špehar Hafizović (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja).

Zainteresirani članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva mogu radionicama prisustvovati bez naknade uz obveznu najavu dolaska na e-adresu: mirko.franic@hkig.hr

OSIJEK
17. rujna 2019. od 11.00 - 14.00 sati, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, PREDAVAONICA 05

SLAVONSKI BROD
17. rujna 2019. od 17.00 - 19.00 sati, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, I.Cankara 76

ZAGREB
18. rujna 2019. od 16.00 -19.00 sati, u prostorijama Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG), Ul. grada Vukovara 271

DUBROVNIK
19. rujna 2019. 14.00 - 17.00 sati, Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4

VARAŽDIN
1. listopada 2019. 16.00 - 19.00 sati, Sveučilište Sjever, 104. brigade 3, UNIN 2/110, predavaonica 110

RIJEKA
11. listopada 2019. 16.00 - 19.00 sati, Građevinski fakultet u Rijeci, Ul. Radmile Matejčić 3

PULA
25. listopada 2019. 12.00 - 15.00 sati, Županijska Komora Pula, Carrarina 5