Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Provedeno je savjetovanje s javnošću za Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje

Poštovani članovi Komore,
objavljeno je izvješće o savjetovanju s javnošću za Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje s odgovorima na dane komentare.