Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Prijedlog postupanja na gradilištima tijekom krize izazvane epidemijom korona virusa

Poštovani članovi Komore,
Cilj je Vlade Republike Hrvatske, Komora, gospodarskih subjekata u djelatnosti graditeljstva kao i svih sudionika u gradnji je da se, koliko god je moguće, zadrži normalna gospodarska aktivnost u RH i umanje moguće štete uslijed krize izazvane epidemijom virusa COVID-19.

Međutim skrećemo pozornost da je pri tome od iznimne važnosti pridržavanje uputa koje daje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Krizni stožer Ministarstva zdravstva kao i druge nadležne institucije kako bi se prije svega zaštitilo zdravlje i sigurnost zaposlenih u djelatnosti graditeljstva.

Komora daje neke preporuke organizacijske naravi koje mogu poslužiti radi lakšeg snalaženja na gradilištima u kriznoj situaciji.

• Na vidljivim mjestima postaviti obavijesti nadležnih institucija o potrebi pridržavanja mjera zaštite zdravlja radnika i osoblja na gradilištima, u što je uključeno i potreba pranja i dezinficiranja ruku kod svakog ulaska u zatvorene prostore gdje se odvijaju radni procesi, zadržavanja razmaka među osobama od barem 1,0 m kao i druge preporuke stožera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Civilne zaštite i Epidemiološke službe.

• Sve sastanke u zatvorenom (gradilišni kontejneri, uredi i sl.) smanjiti na minimum, odnosno otkazati ih ili organizirati na otvorenom prostoru, odnosno, redovitu koordinaciju učesnika provoditi gdje je to moguće, putem računalnih mreža. Smanjiti što je više moguće broj sudionika na svim gradilišnim sastancima, a sastanke skratiti na minimum.

• Radnike na većim gradilištima podijeliti u više zasebnih skupina. Pokušati organizirati njihovo fizičko razdvajanje i koliko god je moguće izbjegavati kontakt među tim skupinama, a posebice:

- Smještaj radnika organizirati na način da se razdvoje po skupinama, po mogućnosti međusobno bez kontakta (u različitim objektima),

- Kod transporta do/od gradilišta (koristiti više odvojenih sredstava prijevoza (automobile, kombije, i sl.) i ne miješati ih,

- Privremeno organizirana mjesta prehrane na gradilištima (šatori i sl.) razdvojiti na zasebne, međusobno neovisne cjeline,

- Ulazak/izlazak s gradilišta odvojiti po skupinama.

• Rad inženjera i gradilišnog osoblja/uprave gradilišta u zatvorenom također organizirati na način da se, po mogućnosti, postigne što veća međusobna izolacija osoba, a po mogućnosti, razdvojiti inženjerske timove u više neovisnih skupina koji će biti fizički razdvojeni po mjestu rada.

• Sve osobe na gradilištima čija nazočnost nije nužna, izmjestiti na druge lokacije (rad od kuće, iz ureda na drugoj lokaciji).

• Boraviti što je više moguće na otvorenom prostoru.

• Napraviti planove za naglim prestankom rada i organizirano napuštanje gradilišta po nalogu nadležnih tijela za upravljanje krizom oko virusa COVID-19 (opća karantena i zabrana kretanja svih građana).

• Pri tom treba sagledati potrebe svakog od gradilišta, te sukladno pravilima struke i važećoj zakonskoj regulativi provjeriti sigurnost započetih i nedovršenih radova, posebice provjeriti sve zaštitne ograde, zatvoriti otvore na mjestima gdje postoji opasnost od pada, osigurati pojedine dijelove konstrukcije i kritičnih elemenata na gradilištima i sl. od udara vjetra, atmosferilija i dr., te, ovisno o složenosti gradilišta, organizirati čuvarsku službu.

Navedene preporuke imaju svrhu smanjiti što je više moguće gospodarske štete u našem sektoru, unaprijediti sigurnost građana, posebice građevinskih radnika kao i svih naših članova na brojnim gradilištima u RH, te odgovorno pristupiti nastaloj krizi.

Sve ostale aktivnosti treba prilagoditi aktualnoj situaciji u RH, o čemu se svakodnevno informiramo putem medija, prvenstveno poštujući preporuke i naloge Vlade RH, ministarstva, stožera Civilne zaštite i epidemiološke službe.

Pozivamo sve Vas na odgovorno ponašanje i prema drugima i prema sebi.

Zagreb, 19. 3. 2020.

Prijedlog postupanja na gradilištu


Srdačan pozdrav,

Predsjednik Komore

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.