Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Prijedlog Programa rada za 2011. godinu Sekcije za grijanje, hlađenje i klimatizaciju HKIS

Predsjedništvo Sekcije za grijanje, hlađenje i klimatizaciju HKIS je predložilo Program rada Sekcije za 2011. godinu koji obuhvaća:

1. izrada web stranice Sekcije u okviru web stranice HKIS

2. započinjanje izrade rječnika stručnih pojmova u području grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, proširenje višejezičnog web rječnika REHVA s hrvatskim prijevodom

3. pregled važeće tehničke regulative u području grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije

4. pregled hrvatskih i europskih normi u području grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije

5. organiziranje stručne radionice na 2. Međunarodnom kongresu Dani inženjera strojarstva 2011. u Splitu
Prijedlog Programa rada Sekcija GHK za 2011. godinu