Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Predavanja iz područja Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o inspekciji

Hrvatska komora inženjera strojarstva, u suradnji sa MGIPU dogovorila je održavanje seminara iz područja Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o inspekciji. Predavači na seminaru su pomoćnici ministrice.


JOSIP BIENENFELD, dipl.prav.

INES ANDRONIĆ BRAJČIĆ, mag.ing.arh. i urb.

DAVORIN ORŠANIĆ, dipl.ing.arh.

Na seminaru će biti prezentirani zakoni koji su u primjeni od 1.1.2014. godine, te će se predavačima moći postavljati pitanja u svezi primjene zakona. Seminari će se održavati prema utvrđenom rasporedu.

1. Rijeka - petak, 7.3.2014. u 9,00 sati, Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, dvorana F-107
2. Osijek – petak, 14.3.2014. u 10,00 sati, Elektrotehnički fakultet u Osijeku, Kneza Trpimira 2B
3. Split - 21.3.2014. u 10,00 sati, Dom Hrvatske vojske, Poljudsko šetalište 1
4. Zagreb - 4.4.2014. u 9,00 sati, Chromosov neboder, Ulica grada Vukovara 271, dvorana Zagreb - prizemlje

U skladu s Programom stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva, sudjelovanje u radu seminara boduje se s 6 bodova od toga 6 bodova iz područja zakonske regulative.

Cijena kotizacije 360,00 kuna + PDV

Prijave i uplate slati na e-mail sanja.vulas@hkis.hr ili na fax: 01/7775-574.

Upute za prijave i plaćanje kotizacije nalaze se u rubrici Stručno usavršavanje.

Žiro račun Komore za uplate kotizacija: HR3923600001500188670