Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj, te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certi

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj, te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 19. ožujka 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj, te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade donosi se na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013).

Predmetnim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru koje žele povremeno ili privremeno pružati usluge regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj, te uvjeti i način priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija državljanima država ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke za obavljanje regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrada u Republici Hrvatskoj.