Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o održavanju građevina

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o održavanju građevina. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 9. srpnja 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika mogu se poslati i direktno u MGIPU na adresu e-pošte pravilnik.odrzavanje@mgipu.hr

Pravilnik o održavanju građevina donosi se na temelju članaka 152. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/2013).

Predmetnim Pravilnikom propisuju se uvjeti za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetan pristup i kretanje u građevini kao i način ispunjavanja i dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava.