Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o normativu usluga ovlaštenih inženjera strojarstva

Na temelju članaka 19. stavka 1 podstavka 4 i 6 Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (NN 82/09 i NN 78/13), Upravni odbor Komore na svojoj je 1. sjednici održanoj 14. studenoga 2013. donio Pravilnik o normativu usluga ovlaštenih inženjera strojarstva koji mijenja Pravilnik o cijenama usluga (NN. br. 85/99).

Članovima Komore se prilikom izrade ponude za izvršenje usluge preporučuje primjena novog Pravilnika kao i odluka  Upravnog odbora br. UO/2013-01/02-1 o preporučenoj cijeni norma sata u iznosu od 350,00 kuna neto.

U skladu s novim Pravilnikom u izradi je i računalni program za izračun cijena usluga, koji će obuhvatiti i izračun cijena usluga u skladu s novim pravilnicima Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.