Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 29. travnja 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima donosi se na temelju članka 128. stavka 1. i člnaka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013).

Predmetnim Pravilnikom određuju se jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi odnosno izvoditi bez glavnog projekta i/ili građevinske dozvole, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.