Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PRIZNANJA KOMORE - poziv za predlaganje

Sukladno Pravilniku o priznanjima Hrvatske komore inženjera strojarstva i odluci Upravnog odbora Komore donesenoj na 28. sjednici Upravnog odbora pozivaju se članovi Komore i Vijeća Područnih odbora na prijavu prijedloga za dodjelu priznanja Komore (povelja, diploma, zahvalnica) u skladu s pozivom u prilogu.Svi prijedlozi za dodjelu priznanja Komore podnose se Povjerenstvu za priznanja Komore pisanim putem, u Tajništvu Komore, na propisanom obrascu upitnika za predlaganje priznanja, u za to zatraženom roku.

Rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja je 7. studenog 2016. godine.