Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA-strojarska struka, Zagreb, 10.10.-12.10.2016. - POTVRDA ODRŽAVANJA

Poštovane kolegice i kolege!

Hrvatska komora inženjera strojarstva organizira drugi po redu ove godine pripremni seminar za polaganje stručnog ispita.

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja odnosno graditeljstva u okviru vrsta poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima Uvjerenje o položenom stručnom ispitu..

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:
-  shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
-  zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
- nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugim propisima koji su zančajni za primjenu toga zakona.

Raspored predavanja, prijemni obrazac kao i informacije vezane za plaćanje kotizacije možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da svoje prijave šaljete na sanja.vulas@hkis.hr

Lokacija seminara: Hrvatska komora inženjera strojarstva, Ulica grada Vukovara 271/III.

Za sve dodatne informacije možete nazvati na 01/7775-571.Tajništvo HKIS