Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA - Strukovno područje strojarstva, 29.5. - 31.5.2017. u Zagrebu

Poštovane kolegice i kolege!

Hrvatska komora inženjera strojarstva organizira drugi po redu ove godine pripremni seminar za polaganje stručnog ispita.

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja odnosno graditeljstva u okviru vrsta poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:
- shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva,
- zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba,
- nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj  za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređeno Zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i drugim propisima koji su značajni za primjenu tih zakona.

Raspored predavanja, obrazac za prijavu kao i informacije vezane za plaćanje kotizacije možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da svoje prijave šaljete na sanja.vulas@hkis.hr

Lokacija seminara:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, 1. kat

Za sve dodatne informacije možete nazvati na 01/7775-571.


Tajništvo HKIS