Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA - Strukovno područje strojarstva, 1.6. - 3.6.2020. u Zagrebu

Poštovane kolegice i kolege!

Hrvatska komora inženjera strojarstva organizira drugi po redu ove godine pripremni seminar za polaganje stručnog ispita.

Zbog povoljnije epidemiološke situaciji te ublažavanja mjera, sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 11.5.2020. omogućeno je okupljanje do 40 osoba na jednom mjestu - poveznica.

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja. Za sve što je vezano za rokove, program, uvjete i pravo polaganja stručnog ispita, obratiti se na Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja - poveznica.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja odnosno graditeljstva u okviru vrsta poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:
- shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva,
- zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba,
- nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i drugim propisima koji su značajni za primjenu tih zakona.

Seminar se sastoji od 24 sata nastave (tri dana po osam sati), gdje predavači pripremaju polaznike tumačeći im zakone i propise iz ispitnog programa na stručnom ispitu koji se polaže pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Raspored predavanja kao i informacije vezane za plaćanje kotizacije možete preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Ispunjeni Obrazac za prijavu je potrebno dostaviti:
1. U PDF obliku, potpisan i skeniran,
2. U obliku EXCEL datoteke.

Molimo Vas da svoje prijave šaljete na denis.puljic@hkis.hr do 26.5.2020. godine.

Uz prijavu dostaviti i potvrdu o uplati kotizacije.

Lokacija seminara:
ALMERIA CENTAR, Ulica grada Vukovara 284

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone (01) 77 75 573; (01) 77 75 571 ili na e-mail: denis.puljic@hkis.hr.

OBRAZAC za naručivanje Zbirke zakona i propisa bez pohađanja seminara možete preuzeti ovdje.

Tajništvo HKIS