Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PRIMJENA UREDBE EK BR. 813/2013 OD 02. KOLOVOZA 2013 O PROVEDBI DIREKTIVE 2009/125/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAHTJEVIMA ZA EKOLOŠKI DIZAJN GRIJAČA PROSTORA I KOMBINIRANIH GRIJAČA

U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta 28.03.2018.g. održan je sastanak s temom: PRIMJENA UREDBE EK BR. 813/2013 OD 02. KOLOVOZA 2013 O PROVEDBI DIREKTIVE 2009/125/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAHTJEVIMA ZA EKOLOŠKI DIZAJN GRIJAČA PROSTORA I KOMBINIRANIH GRIJAČA


Na sastanku su prisustvovali predstavnici : Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (gsp. Robert Blažinović), Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Hrvatske stručne udruge za plin (gsp. Dalibor Pudić), Gradske Plinare Zagreb (gsp. Dubravko Duvančić), Hrvatske gospodarske komore – grupacije dimnjačara (gsp. Dejan Lončarić) te Hrvatske komore inženjera strojarstva (Marko Jakobović).


Prema zaključcima s dosadašnjih sastanaka, predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta je izvijestio prisutne da će se izraditi Stručni elaborat koji opisuje problem Republike Hrvatske s tehničkog gledišta (specifični zastarjeli dimovodni sustavi na koje se ne mogu priključiti kondenzacijski plinski aparati) te će se isti proslijediti Europskoj komisiji (Glavna uprava za energetiku) kako bih se ishodovalo određeno izuzeće RH (te ostalih članica EU) od primjene gornje Uredbe.

Predstavnik Hrvatske stručne udruge za plin te predstavnik Gradske Plinare Zagreb su prihvatili obvezu dostave svih numeričkih podataka potrebnih za izradu elaborata.

Predstavnik Hrvatske komore inženjera strojarstva je naglasio važnost financijskog i tehničkog aspekta sadržaja elaborata:
-Prilikom procjene ukupnih troškova zamjene postojećih klasičnih aparata te sanacije postojećih dotrajalih dimnjaka potrebno je uključiti troškove projektiranja i nadzora;
-Pri izračunima obvezno koristiti realne (dokazane) podatke (broj i vrsta plinskih uređaja za koju je potrebna sanacija dimnjaka, postotak uštede prilikom zamjene klasičnog aparata s novim kondenzacijskim i sl.) jer se u medijima pojavljuju različiti neprovjereni podaci koji ne pridonose informiranosti krajnjih korisnika plina.