Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PRIMJENA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, 01.-02.07.2011. u prostorijama Tehnickog Fakulteta u Rijeci, Vukovarska 58.

HRVATSKI SAVEZ ZA SUNCEVU ENERGIJU (HSSE) će prema godišnjem programu za strucno usavršavanje održati seminar:

"PRIMJENA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE" – 01.-02.07.2011. u prostorijama Tehnickog Fakulteta u Rijeci, Vukovarska 58.

Program predavanja i informacije o prijavi na seminar mogu se naci na: http://www.hsse.hr/skupovi/ i u priloženom programu.