Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O TLAČNOJ OPREMI-MIŠLJENJE

Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika o tlačnoj opremi pošalju najkasnije do 22. siječnja 2015. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.