Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV na 4. OTVORENI DIJALOG PARTNERA O SURADNJI u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine

Poštovani članovi Komore,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja poziva Vas na 4. Otvoreni dijalog partnera na temu izmjena i dopuna Zakona o gradnji kojima se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. 4. Otvoreni dijalog partnera će se održati 24. listopada 2019. s početkom u 9.30 sati, u Hotelu Panorama u Zagrebu.

Na otvorenom dijalogu partnera biti će predstavljene izmjene i dopune Zakona u gradnji kojima se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti.

U fokusu će biti izmjene Zakona vezane na donošenje i provođenje nove Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, promicanje elektromobilnosti kroz postavljanje infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama i na parkiralištima uz zgrade, pojednostavljenja redovitih pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacija u zgradama, podešavanja i nadzori tehničkih sustava zgrada, definiranja zahtjeva vezanih na postavljanje uređaja za samoregulaciju, te sustave automatizacija i upravljanja zgradama, kao i izmjene u sustavu izdavanja ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada.

4. Otvoreni dijalog partnera - PROGRAM

Molimo da svoje sudjelovanje potvrdite na mail: lidija.bensekzavrski@mgipu.hr najkasnije do 17. listopada 2019. godine.