Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV ZA SUDJELOVANJE U RADU HZN/TO 570 SUSTAVI UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Hrvatski zavod za norme poziva na sudjelovanje u radu HZN/TO 570, Sustavi upravljanja energijom.

Poziv za sudjelovanje u radu HZN TO 570

Djelokrug rada tehničkog odbora bio bi prihvaćanje normi u području sustava i procesa potebnih za poboljšanje energetske učinkovitosti te racionalne uporabe energije, čija bi primjena trebala dovesti do smanjenja troškova energije, emisije stakleničkih plinova i drugih štetnih utjecaja na okoliš.

U radu tehničkih odbora mogu sudjelovati samo članovi HZN-a. 

Hrvatska komora inženjera strojarstva kao član HZN poziva članove Komore zainteresirane za radu u TO da se kao predstavnici Komore uključe u rad TO. Za prijavu sudjelovanja u radu TO potrebno je ispuniti obrazac Prijave, ovjeriti ga od strane Komore i dostaviti u HZN

Obrazac Prijave za sudjelovanje u radu TO