Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV ZA PRIJAVU -IZOBRAZBA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA U ZAGREBU I U SPLITU

Hrvatska komora inženjera strojarstva poziva sve zainteresirane za PRIJAVU na Program izobrazbe za strucno osposobljavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje za zgrade s jednostavnim tehnickim sustavom - MODUL 1 i s složenim tehnickim sustavom - MODUL 2 u Zagrebu i u Splitu.
Svrha Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede. Nakon uspješno položenog Programa, izobrazbe polaznik stjece Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja MZOPUG za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.
Posebno napominjemo da se Izobrazba osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada dodatno boduje s 40 bodova (po modulu) iz tehnicke regulative prema Pravilniku o strucnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uredenja i graditeljstva NN 24/08, NN 141/09, NN 23/11
Izobrazba ce se (ovisno o broju prijavljenih) održavati u trajanju od 40 sati i to u predloženim terminima:
Modul 1
16.04.-26.04.2012. g. u Zagrebu
07.05.-17.05.2012. g u Splitu
Modul 2
7.05.-17.05.2012. g. u Zagrebu
11.06.-21.06.2012. g u Splitu

Ukoliko ste zainteresirani za jedan od predloženih termina molimo vas da se javite ili na tel: 01/7775-571 ili na e-mail: encert@hkis.hr.
Sve ostale informacije vezane za program izobrazbe, raspored predavanja, prijave i upise potražite u izborniku
"Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada"
(L.C)