Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju - Savjetovanje traje do 5.10.2018.

Pozivaju se članovi komore na javno savjetovanje!

Otvoreno je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 5. listopada 2018. godine.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Opis savjetovanja: Izmjene i dopune Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenjuPozivaju se članovi Komore na sudjelovanje u javnom savjetovanju svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima do 5. listopada 2018. godine na portalu e-Savjetovanja (objava na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja).