Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje - eSavjetovanje traje do 21.6.2018.

Pozivaju se članovi komore na javno savjetovanje!

Otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 21. lipnja 2018. godine.

Predloženim zakonom uređuje se obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja, obavljanje djelatnosti upravljanja projektom u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti te postizanja ciljeva određenih posebnim propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

Hrvatska komora inženjera strojarstva sudjelovala je u radu Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i već je dala svoje mišljenje tijekom izrade Nacrta prijedloga Zakona.

Pozivaju se članovi Komore na sudjelovanje u javnom savjetovanju svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima do 21. lipnja 2018. godine na portalu e-Savjetovanja (objava na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja).