Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA IZOBRAZBU OSOBA ZA PROVEDBU ENERGETSKOG PREGLEDA VELIKOG PODUZEĆA

Sukladno rješenju Ministarstva gospodarstva RH, Klasa: UP/I-310-02/16-02/03, Urbroj: 526-04-01-02/1-16-02, od 26. siječnja 2016. godine, Hrvatska komora inženjera strojarstva ovlaštena je za provođenje Programa izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća u skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (''Narodne novine'', broj 127/14) i odredbama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (''Narodne novine'', broj 123/15). Pozivaju se zainteresirani za sudjelovanje u izobrazbi.

Velikim poduzećem smatraju se trgovačka društva koja ispunjavaju barem dva od slijedećih uvjeta: ukupna aktiva od najmanje 130.000.000,00 kuna, godišnji prihod od najmanje 260.000.000,00 kuna, prosječno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine.

Ovlaštenje za provedbu energetskog pregleda velikog poduzeća se daje fizičkoj osobi ako je završila Modul 2 prema Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada i ako ima najmanje završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke i ako završi izobrazbu prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća.

Hrvatska komora inženjera strojarstva provoditi će izobrazbu u trajanju od 44 sata za osobe koje će obavljati energetske preglede za velika poduzeća u razdoblju od 06.-14. travnja 2016. godine (u vremenu od 15:30 – 19:15 sati radnim danom i subotom od 09:00 – 16:00 sati) Grupa se popunjava prema redu pristiglih prijava. Veličina grupe 20-30 polaznika.
Kontakt osoba: Sanja Vulas encert@hkis.hr

CIJENA I PLAĆANJE
Kotizacija za Program izobrazbe iznosi: 6.000,00 kuna + PDV
Uplata kotizacije se vrši najkasnije tjedan dana prije početka obuke na:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Ulica grada Vukovara 271
10000 ZAGREB
Žiro račun broj HR3923600001500188670

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na:
tel: 01/7775-571
fax: 01/7775-574
encert@hkis.hr

Tajništvo HKIS