Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV ČLANOVIMA ZA AŽURIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Poštovani članovi Komore,

molimo vas da u što kraćem roku ažurirate osobne podatke u bazama podataka.

Baze podataka Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS) sadržavaju podatke o članovima, a sastoje se od osobnih podataka, podataka o stručnoj spremi te podataka o tvrtci zaposlenja.

Kako bismo izbjegli moguće nesporazume i nepravovremenost obavješćivanja članova o važnim događanjima, aktualnostima, stručnim skupovima i ostalim aktivnostima Komore, financijskim obvezama članova i dr., Komora komunicira sa svojim članstvom putem kontaktnih podataka (poštanske adrese, brojevi telefona, brojevi mobitela, e-mail adrese) koji se nalaze u bazama podataka. Osim toga, ažurni podaci su bitni za provedbu izbora u Komori, izdavanje eDozvola te pristup repozitoriju normi Hrvatskog zavoda za norme (HZN).

Stoga su članovi Komore u obvezi svaku promjenu podataka dostaviti u Komoru i to putem Zahtjeva za promjenu podataka.

Zahtjev za promjenu podataka (Obrazac 16 - poveznica na Obrasce HKIS) dostavlja se u tajništvo Komore osobno, poštom ili elektroničkom poštom.