Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV na Okrugli stol Sekcije za energetsko certificiranje HKIS, u Zagrebu 3. lipnja 2014. godine

U skladu s Pravilnikom o osnivanju i načinu rada sekcija Hrvatske komore inženjera strojarstva, upućujemo POZIV na Okrugli stol Sekcije za energetsko certificiranje HKIS u utorak 3. lipnja 2013. godine s početkom u 14,00 sati u Chromosov toranj, prizemlje - dvorana Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb.

Tema: Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14) koji će se početi primjenjivati od 9. lipnja 2014. godine.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH objavilo je 17.4.2014. godine Pravilnik o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju (NN 48/14). Novi Pravilnik donosi određene novosti u odnosu na dosadašnji, u prvom redu u izgledu energetskog certifikata (potpis svih osoba koje su sudjelovale u izradi Certifikata i Izvješća, sadržaju i izgledu energetskog certifikata i Izvješća i dr).

Pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama (NN 48/14), a primjenjuje se od 9. lipnja 2014. godine.

Pozivamo vas na kratku prezentaciju i upoznavanje s novim Pravilnikom, te okrugli stol o primjeni novog Pravilnika.

Napomena: Za obveznike stručnog usavršavanja u graditeljstvu sudjelovanje u radu okruglog stola će se bodovati s 2 boda iz regulative. Kotizacija se ne plaća.

U Zagrebu, 26. lipnja 2014.g.

Predsjednik
Sekcije za energetsko certificiranje HKIS

Prof.dr.sc. Veljko Filipan, dipl.ing.stroj.,v.r.