Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Otvoreno je javno savjetovanje: Pravilnik o manje složenim radovima

Pozivaju se članovi komore na javno savjetovanje!


Otvoreno je javna savjetovanje za:


Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2019.

Ovim Pravilnikom propisuju se manje složeni radovi koje vode osobe koje su završile odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke te imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, odnosno osobe koje imaju položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva koje te poslove obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja.

Pozivaju se članovi Komore na sudjelovanje u javnom savjetovanju svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima na portalu e-Savjetovanja