Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Održana konstituirajuća sjednica Skupštine HKIS u 3. sazivu

U četvrtak 19. travnja 2018. godine u Osijeku održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu.

Nakon provedenih izbora za članove Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva iz izabranih članova Skupštine za predsjednika je izabran gospodin Željko Dorić, dipl.ing.stroj.


Usvojen je prijedlog predsjednika za imenovanje članova Upravnog i Nadornog odbora HKIS.

Stegovni tužitelji, suci Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, izmiritelji Centra za mirenje nastavljaju s radom do imenovanja novih.