Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Održana 5. sjednica Skupštine HKIS

U razdoblju od 3. do 6. veljače 2020. godine održana je 5. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu, pisanim putem, elektroničkom poštom.

Usvojene su slijedeće točke dnevnog reda:
1. Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva,
2. Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva