Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Održana 3. sjednica Skupštine HKIS

U četvrtak 18. prosinca 2014. godine u Zagrebu održana je 3. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva sa sljedećim dnevnim redom:

-   Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa
-   Utvrđivanje Dnevnog reda
-   Usvajanje Zapisnika s 02. sjednice Skupštine

1. Program rada Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2015. godinu, prijedlog

2. Plan prihoda i rashoda HKIS za 2015. godinu, prijedlog
3. Dodjela priznanja HKIS, prijedlog
4. Odluka o visini upisnine za vježbenike i strane ovlaštene osobe, prijedlog
5. Odluka o visini članarine za strane ovlaštene osobe, prijedlog
6. Imenovanje člana Upravnog odbora Komore, usvajanje

Na sjednici su prihvaćeni Program rada HKIS i Plan prihoda i rashoda HKIS za 2015. Također prihvaćene su predložene odluke.
Prihvaćen je prijedlog Upranog odbora da se diplome HKIS dodijele:
1. Steli Pekas dipl.ing.stroj., poshumno,
2. prof.dr.sc. Miljenku Šinjiću, dipl.ing.stroj.
3. Tomislavu Tkalčiću, dipl.ing.stroj.
Za novu članicu Upravnog odbora imenovana je Mirjana Reljić, dipl.ing.stroj. članica Područnog odbora Zagreb.