Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Održan sastanak predstavnika HKIS-a i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Dana 23. ožujka 2016. godine održan je sastanak predstavnika Hrvatske komore inženjera strojarstva i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH u prostorima Ministarstva.Ispred Ministarstva na sastanku su sudjelovali:
- izv.prof.dr.sc. Sandro Nižetić, zamjenik ministra,
- mr.sc. Danijel Žamboki, pomoćnik ministra za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu,
- dr.sc. Milan Rezo, pomoćnik ministra za dozvole državnog značaja,
- dr.sc. Borka Bobovec,
- mr.sc. Nada Marđetko-Škoro,

te ispred Komore:
- mr.sc. Luka Čarapović, predsjednik Komore,
- Tomislav Tkalčić, član Upravnog odbora Komore.

Predstavnici Komore predstavili su Komoru i njezine aktivnosti, kao i provedena usklađivanja sukladno prošle godine usvojenom Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, te je predstavnicima Ministarstva uručena i Monografija HKIS-a 2009.-2014. godine. Također je istaknuta i dosadašnja suradnja Komore i Ministarstva kroz redovito davana mišljenja, prijedloge i primjedbe vezano uz donošenje nove te izmjena i dopuna postojeće zakonske regulative, kao i sudjelovanja u povjerenstvima ministarstva na donošenju istih. Posebno je naglašena spremnost za nastavak suradnje s ciljem prenošenja povratnih informacija s terena, a sve u cilju usvajanja učinkovite zakonske regulative te zaštite interesa članova Komore.

Sastanak je omogućio i informiranje predstavnika Ministarstva o sudjelovanju Komore u EU projektu PROF-TRAC (PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principle), koji ima za cilj multidisciplinarnu obuku i stalni razvoj vještina stručnjaka za izgradnju nZEB zgrada. U projektu sudjeluje 15 organizacija iz EU: Nizozemska, Belgija, Estonija, Češka, Danska, Španjolska, Slovenija, Italija i Hrvatska, te je predloženo sudjelovanje i Ministarstva u provedbi projekta i to kroz sudjelovanje predstavnika Ministarstava u izobrazbi i pomoći kod informiranja stručne javnosti o provedbi projekta. Predstavnici Ministarstva prihvatili su navedeni prijedlog i izrazili spremnost podrške ovom projektu.

U nastavku je ukazano i na određene barijere za investitore i projektante u fazi dobivanja dozvola: od različitog tumačenja zakonske regulative, otežanih ishođenja uvjeta priključenja i posebnih uvjeta, problema poznavanja struke od strane Ureda za graditeljstvo i dr. Dogovoreno je da uočene probleme s pozivanjem na određene zakone i odredbe zakona Komora dostavi u pisanom obliku u Ministarstvo.

S obzirom da Komora priprema organizaciju seminara za polaganje stručnog ispita u graditeljstvu iz strukovnog područja strojarstva, ponuđena je od strane Komore pomoć kod ažuriranja informacija o polaganju stručnog ispita na mrežnim stranicama Ministarstva, kao i spremnost zajedničkog rada na pripremi materijala za polaganje stručnog ispita.

Od strane predstavnika Ministarstva najavljene su povećane aktivnosti na povlačenju sredstava iz EU fondova zajedno s FZOEU, a za potrebe energetskih obnova zgrada, što bi trebalo osjetno povećati aktivnosti na tom planu, pa samim time i u djelatnosti gradnje. Težište će biti i na aktivnostima za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije sukladno usvojenom Planu i Direktivi o energetskoj učinkovitosti. Predviđene su i određene izmjene i dopune zakonske regulative, a za u koje će i HKIS biti uključena kroz dostavu prijedloga kao i davanja mišljenja i očitovanja, odnosno rada u povjerenstvima.