Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Odluka o raspisivanju izbora za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva do 24. listopada 2013. godine

Na temelju članka 88. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (NN 82/09), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva, na sjednici održanoj pisanim putem elektroničkom poštom u razdoblju od 3. do 6. rujna 2013. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva. Raspisuju se izbori za članove Skupštine Komore, Nadzornog odbora Komore, Upravnog odbora Komore, za predsjednika Komore, članove Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i dva zamjenika stegovnog tužitelja, Odbor za upis i arbitre Arbitražnog suda Hrvatske komore inženjera strojarstva. Izbori za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva započinju 9. rujna 2013. godine i traju do 24. listopada 2013. godine.

Prilozi:

Odluka Skupštine Komore o raspisivanju izbora za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva 

Odluka Upravnog odbora o osnivanju izbornih povjerenstava

Obvezatne upute Središnjeg izbornog povjerenstva za provedbu izbora za tijela Hrvatske komore inženjera strojarstva

Sve informacije potrebne za prijavu kandidature po pojedinim područnim odborima možete dobiti ovdje.