Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju - NN 110/19 od 15.11.2019.

Poštovani članovi HKIS,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju objavljen je u Narodnim novinama br. 110/2019 od 15. studenoga 2019.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim članka 14. koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.


Pročišćeni tekst Zakona možete vidjeti na poveznici.