Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Obavijest o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja, Imenik ovlaštenih voditelja radova te Evidenciju voditelja projekta i Evidenciju voditelja radova tehničara strojarske struke

U skladu s odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15) Hrvatska komora inženjera strojarstva započela je postupak upisa u Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke, Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke, upis u Evidenciju voditelja projekta te Evidenciju voditelja radova tehničara strojarske struke.

Obrasci zahtjeva za upis sa uvjetima upisa, uputama i popisom potrebne dokumentacije možete pronaći u rubrici Obrasci te za sve informacije obratiti se u Tajništvo Komore na tel: 01 /777-55-70, 01 777-55-71 ili na mail info@hkis.hr.

S poštovanjem,
Tajništvo Komore