Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ODRŽANA 7. SJEDNICA SKUPŠTINE HKIS

Dana 19. travnja 2012. godine održana je 7. Sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva. U radu sjednice Skupštine koja broji 35 članova sudjelovalo je 22 člana Skupštine osobno i 3 putem punomoći.

Na sjednici Skupštine usvojen je zapisnik sa 6. Sjednice Skupštine koja je održana u prosincu 2011. godine. Prema 1. točki dnevnog reda usvojena su Izvješća o radu Povjerenstava i drugih tijela Komore, Izvješća o radu Područnih odbora, Izvješće o radu Sekcija, te Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2011. godinu. Također prema 2. točki usvojeno je Izvješće o izvršenju Plana prihoda i rashoda Komore za 2011. godinu, a prema 3. točki usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad financijskim poslovanjem Hrvatske komore inženjera strojarstva za 2011. godinu.