Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ODRŽANA 4. SJEDNICA SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

U četvrtak, 16. prosinca 2010. godine, u Zagrebu je održana 4. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Sukladno dnevnom redu, članovi Skupštine HKIS-a su izglasovali novi Kodeks strukovne etike kao i dopuna Pravilnika o pečatima i iskaznicama HKIS, te je usvojen Plan rada HKIS za 2011. godinu.

U dijelu financija donesen je Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2010. godinu iz razloga povećanog priljeva i rashoda sredstava na ime provođenja MODUL 1 i MODUL 2 za energetske certifikatore kao i Plan prihoda i rashoda HKIS za 2011. godinu.

Odlukom Skupštine, iznos članarine za 2011. godinu neće se mijenjati.

U skladu s Pravilnikom o počasnim članovima HKIS, Upravni odbor HKIS je na svojoj 14. sjednici održanoj 26. studenog 2010. godine donio odluku da se Skupštini HKIS za počasnog člana predloži:

Antona Pinjuh, dipl.ing.stroj.

U skladu s Pravilnikom o priznanjima HKIS, Upravni odbor HKIS je na svojoj 14. sjednici održanoj 26. studenog 2010. godine donio odluku da se Skupštini HKIS predloži dodjela sljedećih priznanja HKIS:

Diploma:

Josip Muller, dipl.ing.stroj.
prof. dr. Petar Donjerković, dipl.ing.stroj.
dr.sc. Goran Heffer, dipl.ing.stroj.
Mario Habek, dipl.ing.stroj.

Diploma se dodjeljuje za osobit doprinos u promidžbi vrijednosti Komore, za pomoć koju su pružili u ostvarivanju njenih temeljnih zadaća, promicanju stručnih i znanstvenih načela strojarske struke.

Zahvalnica:

Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Tehnički fakultet Rijeka

Zahvalnica se dodjeljuje za zasluge u djelatnosti Komore i strojarskoj djelatnosti.