Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ODRŽANA 08. SJEDNICU SKUPŠTINE KOMORE

Dana 13. prosinca 2012. godine održana je 08. Sjednicu Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva prema dnevnom redu koji je predložio Upravni odbor Komore. Na sjednici je od ukupno 34 člana Skupštine sudjelovalo u radu 24 člana Skupštine. Na Sjednici su usvojeni Programi rada povjerenstava, Programi rada područnih odbora i Program rada sekcija HKIS za 2013. godinu, te je usvojen Program rada HKIS za 2013. godinu. Također usvojen je i Plan prihoda i rashoda HKIS za 2013. godinu. Svi Programi i Planovi su usvojeni jednoglasno.
Fotogalerija pod www.hkis.hr/Fotogalerija/8. sjednica Skupštine HKIS