Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ODRŽAN ZBOR PO VARAŽDIN

U četvrtak 25. veljače 2016. u dvorani objekta Podravkin rekreacijski centar-Štagelj, Prvomajska 46, Koprivnica, održan je Zbor Područnog odbora Varaždin.

Predsjednik Vijeća PO Varaždin g. Ivan Husnjak, ukratko je izvjestio prisutne o aktivnostima Vijeća, a predsjednik Komore g. Luka Čarapović o aktivnostima komore.

Na Zboru su prezentirane novosti i promjene uz donošenje Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15). Nakon prezentiranih novosti, održana je rasprava o utjecaju zakonske regulative na rad ovlaštenih inženjera strojarstva.

U radu Zbora sudjelovalo je 45 članova HKIS.

Sastavio
Predsjednik Vijeća PO Varaždin HKIS
Ivan Husnjak, dipl.ing.stroj.