Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ODRŽAN ZBOR PO SPLIT

Dana 11. studenog 2015. godine održan je u Zadru Zbor PO Split u skladu s Pozivom na Zbor.


Na Zboru su prezentirane novosti i promjene uz donošenje Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), te Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o energetskom pregledu i energetskom certificiranju. Članovi PO Split su od strane predsjednika Komore upoznati s aktivnostima Komore u svezi usklađenja akata Komore s novom zakonskom regulativom. Izrađen je novi Statut HKIS, do kraja studenog se očekuje suglasnost na Statut od strane MGIPU, te usvajanje Statuta na sjednici Skupštine HKIS 17. prosinca 2015. godine. Novost je da se uspostavlja Imenik ovlaštenih voditelja gradnje strojarske struke i ovlaštenih voditelja radova strojarske struke. Ukoliko se žele upisati u Imenik ovlašteni inženjeri strojarstva (sadašnji članovi) će podnijeti zahtjev za upis. Uspostava Imenika se očekuje početkom 2016. godine o čemu će članovi Komore biti obaviješteni. Sve osobe koje namjeravaju voditi radove od 25.4.2016. godine će morati biti upisane u Imenik (do sada je bilo potrebno imati položen stručni ispit u graditeljstvu). Ovlašteni voditelji gradnje i ovlašteni voditelji radova će biti osigurani od profesionalne odgovornosti, imati pečat te imati sva druga prava ali i obveze koja proizlaze iz članstva u Komori. Također, članovi PO Split su upoznati i s ostalim novostima: nema više ''licenciranja'' izvođača radova, moguć je rad i odlaskom u mirovinu (uz poštivanje i svih ostalih zakona i propisa), nema više vježbeništva i dr.
Članovi PO Split koji su nazočili Zboru su upoznati i s prijedlogom promjene izgleda Energetskog certifikata određivanjem energetskog razreda zgrade na osnovi primarne i isporučene energije zgrade.