Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OBAVIJEST o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera strojarstva, voditelja građenja i voditelja radova od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i pogodnostima za članove Komore

Sukladno odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Hrvatska Komora inženjera strojarstva sklopila je ugovor o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti svojih članova. Potvrde o osiguranju, kao i do sada, biti će dostavljene na adrese osiguranika.

Za svakog osiguranika iznos osiguranja za osnovno pokriće iznosi 1.000.000,00 kn i za čisto imovinsku štetu ukupno 200.000,00 kn po svakom štetnom događaju.

Ukupni agregatni limit za osnovno pokriće i za čisto imovinsku štetu po osiguraniku iznosi 3.000.000,00 kn

Ako u obavljanju stručnog posla građenja iz istog ugovora s naručiteljem, sudjeluje četiri ili više osiguranika, a štetu prouzroči jedan od njih, limit pokrića u tom slučaju se povećava za 50%.

Ako jedan osigurani slučaj prouzroče dva, tri ili više osiguranika ukupni limit po tom osiguranom slučaju jednak je zbroju njihovih pojedinačnih limita, a iznosi najviše do 6.000.000,00 kn po osiguranom slučaju.

Ukoliko osiguranik želi ugovoriti veće limite pokrića za osnovno pokriće, ugovara dopunsku policu osiguranja sa premijom koja se računa kao doplatak na osnovnu premiju i to:

1. Za iznos osiguranja 1.500.000 kn i godišnji limit 3.000.000 s doplatkom 30%,
2. Za iznos osiguranja 2.000.000 kn i godišnji limit 3.000.000 s doplatkom 50%,
3. Za iznos osiguranja 3.000.000 kn i godišnji limit 4.000.000 s doplatkom 75%,
4. Za iznos osiguranja 4.000.000 kn i godišnji limit 4.000.000 s doplatkom 85%.

Uz pokrivanje osnovnog osiguranja Ugovor dodatno omogućuje i:

1. Ugovaranje većih limita pokrića za pojedini stručni posao ili projekt uz sljedeću godišnju premiju po pojedinom poslu ili projektu:
- za limit pokrića po štetnom događaju i agregatno po polici od 2.000.000 kn uz godišnju premiju od 4.356,00kn,
- za limit pokrića po štetnom događaju i agregatno po polici od 4.000.000 kn uz godišnju premiju od 8.712,00 kn,
- za limit pokrića po štetnom događaju i agregatno po polici od 5.000.000 kn uz godišnju premiju od 10.890,00 kn,
- za limit pokrića po štetnom događaju i agregatno po polici od 6.000.000 kn uz godišnju premiju od 13.068,00 kn,
- za limit pokrića po štetnom događaju i agregatno po polici od 7.500.000 kn uz godišnju premiju od 16.335,00 kn
- za tražene limite osiguranja iznad 7.500.000,00 kn osiguratelj određuje premiju prema svakom pojedinačnom zahtjevu.

2. Osiguranicima kao fizičkim osobama, odobrava se popust od 20% na sve vrste polica osiguranja koje ugovori s HOK osiguranjem d.d. (ovaj popust ne može se primijeniti na putno zdravstveno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od rizika potresa te osiguranje asistencija).

3. Odobrava se popust od 30% članovima HKIS-a kao fizičkim osobama, odnosno pravnim osobama u kojim su imenovane osobe članovi HKIS-a, na redovitu premiju osiguranja profesionalne odgovornosti osoba ovlaštenih za provođenje energetskog pregleda zgrada, energetskog certificiranja zgrada i energetskih pregleda velikih poduzeća, koja s popustom iznosi 280,00 kn.