Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

NOVI NAČIN DOSTUPNOSTI HRVATSKIH NORMI ČLANOVIMA HKIS

Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIS

Upravni odbor Hrvatske komore inženjera strojarstva u novom sazivu je donio odluku o promijeni načina suradnje s Hrvatskim zavodom za norme (HZN) tako da će članovima Komore biti omogućena dostupnost svih hrvatskih normativnih dokumenata putem Repozitorija hrvatskih normi.

Pristup cjelovitom tekstovima hrvatskih normi i ostalih dokumenta ostvaruju se prijavom u web aplikaciju uz dodijeljeno korisničko ime i zaporku. Digitalnu zbirku HZN čine: hrvatske norme HRN, hrvatske prednorme HRS ENV, hrvatske tehničke specifikacije HRS, hrvatski tehnički izvještaji HRI, amandmani A, ispravci Ispr. , hrvatske upute HRU, tumačenja hrvatskih normi i sl. Normativni dokumenti HZN-a dostupni u repozitoriju pohranjeni su u .pdf datotekama na kojima su poduzete mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa te je omogućeno samo čitanje dokumenata u repozitoriju. S obzirom da su svi HZN-ovi normativni dokumenti zaštićeni autorskim pravom, u Repozitoriju ta zaštita uključuje stavljanje vidljivog vodenog žiga koji sadržava identifikacijske podatke ovlaštenog korisnika uz uobičajenu obavijest o autorskim pravima koja se nalazi na poleđini naslovnice.
Sva autorska prava i prava korištenja pripadaju HZN-u te je zabranjeno umnožavanje i distribucija dijelova ili cjeline bez suglasnosti HZN.

Obavijest o početku i načinu primjene članovima će biti dostavljena elektroničkim putem.