Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

NETOČNA JE INFORMACIJA O OBVEZI ZAMJENE ''KLASIČNIH TURBO-PLINSKIH BOJLERA''

Zadnjih dana pojavili su se senzacionalistički napisi u medijima da ''zbog primjene EU direktive građani moraju zamijeniti klasične turbo-plinske bojlere s novim energetski učinkovitijim uređajima za grijanje – kondenzacijskim bojlerima''. Također se navodi da bi ''ukupni troškovi mogli dosegnuti dvije milijarde kuna''.

Od svega navedenog samo je točna informacija da su kondenzacijski kotlovi (bojleri) energetski učinkovitiji u odnosu na kotlove tipa B1 ili nekondenzacijske kotlove (klasične turbo-plinski bojlere).

Naime, Uredbom Komisije (EU) br. 813/2013 od 2. kolovoza 2013. godine o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača sukladno čl. 8. Uredbe određeno je da ''Do 26. rujna 2015. godine države članice mogu dozvoliti da se na tržištu i/ili u uporabu stavljaju grijači koji su u skladu s nacionalnim propisima o sezonskoj energetskoj učinkovitosti grijanja prostora, energetskoj učinkovitosti grijanja vode i razini zvučne snage koji su na snazi u trenutku donošenja ove Odredbe.'' Iz navedenog proizlazi da nakon 26. rujna 2015. godine na tržište se ne smiju stavljati kotlovi koji ne zadovoljavaju u pogledu energetske učinkovitosti, a takvi su nekondenzacijski kotlovi (klasični turbo-plinski bojleri).
Znači, nije propisana obavezna zamjene svih do sada ugrađenih ''klasičnih turbo-plinskih bojlera'', već je propisano da se takvi ne učinkoviti kotlovi ne mogu stavljati na tržište i/ili u uporabu nakon 26. rujna 2015. godine, a što za posljedicu ima da će se predmetni bojleri moći ugrađivati dok postoje zalihe na tržištu, a nakon toga će se u slučaju kvara popraviti ili ako je popravak neisplativ, zamijeniti s kondenzacijskim bojlerima.

Također, u medijima su se pojavile informacije da je razlika u energetskoj učinkovitosti kondenzacijskih i nekondenzacijskih kotlova samo 3% i da je u slučaju ugradnje kondenzacijskih kotlova povrat investicije 40 do 50 godina. Navedena informacija je netočna jer su kondenzacijski kotlovi energetski učinkovitiji za 17-20% u odnosu na klasične kotlove, a povrat investicije, ovisno o uvjetima uporabe i ugradnje, iznosi od 7 do 10 godina.

Hrvatska komora inženjera strojarstva smatra da napisi kao što su ''građani moraju zamijeniti klasične turbo-plinske bojlere'' i ''ukupni troškovi bi mogli dosegnuti dvije milijarde kuna'', te kriva interpretacija Uredbe, kao i iznošenje netočnih tehničkih informacija o energetskoj učinkovitosti kondenzacijskih u odnosu na nekondenzacijske kotlove, imaju karakter neopravdanog senzacionalizma, te iz toga razloga daje ovo objašnjenje s ciljem davanja točne informacije svim sudionicima u plinskom gospodarstvu, a posebno vlasnicima stambenih i nestambenih jedinica s ''klasičnim turbo-plinskim bojlerima''.

Zaključno, ne postoji nikakva obaveza zamjene svih do sada ugrađenih ''klasičnih turbo-plinskih bojlera'', što bi bio dodatni udar na budžet građana, kako mediji navode, od dvije milijardu kuna.


predsjednik
Hrvatske komore inženjera strojarstva
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.