Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

NACRT TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA NA JAVNOJ RASPRAVI

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 18. ožujka 2015. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Ovim se Tehničkim propisom između ostaloga propisuju: tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja novih zgrada, te tijekom uporabe postojećih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12°C, ostali tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i atoplinsku zaštitu u zgradama, sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije za grijanje i hlađenje te toplinsku zaštitu, sadržaj Iskaznice energetskih svojstava zgrade i drugo.

Prilog uz gore navedeni Tehnički propis možete pogledati ovdje.