Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU NA JAVNOJ RASPRAVI

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, sadržaj izvješća o tim pregledima, način energetskog certificiranja, sadržaj i izgled energetskog certifikata i kriteriji za zgrade s malim energetskim potrebama, način gospodarenja energijom u zgradama koje troše energiju i vodu, utvrđivanje mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i njihove isplativosti.

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt Pravilnika dostavi na adresu Komore info@hkis.hr ili direktno na adresu Ministarstva pravilnik.certificiranje@mgipu.hr najkasnije do 21. listopada 2015. godine.