Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

Hrvatska komora inženjera strojarstva, sukladno čl. 25 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09.) traži stručno mišljenje od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o sukladnosti Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (Narodne novine, broj 43/08.) s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09.) o pitanjima koja mogu značajno utjecati na tržišno natjecanje.

Hrvatska komora inženjera strojarstva smatra da su odredbe Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama protivne Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, i to članak 8. (podjela certifikacijskih područja); članak 14. stavak 5. (9 godina traje dozvola na certifikacijskom području); članak 16. stavak 1. podstavak 3. (iskustvo na projektiranju i reference - isključivanje drugih tvrtki koje mogu projektirati); članak 17. stavak 1. podstavak 3. (reference starijih projekata, tko nije prije imao ovlaštenje Hrvatskih voda ne može imati reference); članak 20. stavak 1. podstavak 2. (reference starijih ugovora – nemoguće je imati referencu ako tvrtka nema rješenje o projektiranju od ranije); članak 21. (prednost tvrtkama koje su prije imale ovlaštenje – također se daje prednost tvrtkama koje su i prije imale ovlaštenje); članak 23. stavak 1. (trajanje rješenja 10 godina – nemogućnost sudjelovanja na tržištu u dužem razdoblju); članak 24. stavak 1. podstavci 4. i 5. (vrijeme trajanja ovlaštenja i certifikacijsko područje).

Kompletan tekst zahtjeva HKIS

Odgovor Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja