Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

MODUL 1 - Izobrazba osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u ZAGREBU i u SPLITU u travnju 2011. godine

Hrvatska komora inženjera strojarstva poziva sve zainteresirane na upis Programa izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom - MODUL 1.

Svrha Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede. Nakon uspješno položenog Programa, izobrazbe polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja MZOPUG za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Posebno napominjemo da se Izobrazba osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada dodatno boduje s 40 bodova iz tehničke regulative prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva NN 24/08, NN 141/09, NN 23/11 (Bodovi obveznicima stručnog usavršavanja se evidentiraju u prvom petogodišnje razdoblje ili u drugom ako su do 1.10.2010. godine skupili dovoljno bodova.)

Izobrazba za Modul 1 će se održavati u trajanju od 40 sati:

-u ZAGREBU, u razdoblju 11.4. - 21.4.2011. g. od ponedjeljka do četvrtka (15,00 - 20,00 sati) u Ulici Grada Vukovara 271
-u SPLITU, petkom (15,00-20,00 sati) i subotom (9,00-17,00 sati) u Splitu, u razdoblju 29.4.-14.5.2011.god.

Sve ostale informacije vezane za program izobrazbe, raspored predavanja, prijave i upise potražite u izborniku "Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada" ili na e-mailove: encert@hkis.hr ili
sanja.vulas@hkis.hr