Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

JAVNI POZIV OVLAŠTENIM OSOBAMA KOJE ŽELE PROVODITI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je objavilo javni poziv ovlaštenim osobama koje žele provoditi energetsko certificiranje zgrada i koje će biti uključene u Programe energetske obnove zgrada u Republici Hrvatskoj. Cilj poziva je prikupiti zadovoljavajući broj ovlaštenih osoba raspoloživih da provedu energetsko certificiranje zgrada u skladu s predviđenom dinamikom završetka energetske obnove zgrada uvrštenih u Programe energetske obnove u svim dijelovima Republike Hrvatske.

Poziv je upućen ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom koje su u poslijednje 2 godine provele najmanje 5 energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izradile najmanje 5 energetskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Ovlaštene osobe za obavljanje navedenih poslova dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.Popunjen PRIJAVNI OBRAZAC (PRILOG 1.)
2.Popunjen obrazac s POPISOM ZGRADA NA KOJIMA SU OBAVLJENI ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFICIRANJA U POSLIJEDNJE 2 GODINE (PRILOG 2.)
3.EUROPASS ŽIVOTOPIS (PRILOG 3.)

Teks poziva i obrasci na http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=12332

Dokumentaciju dostaviti na adresu:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb
kao i na e-mail adresu: energetska.ucinkovitost@mgipu.hr