Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Izobrazba osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u ZAGREBU i u SPLITU

Hrvatska komora inženjera strojarstva poziva sve zainteresirane za PRIJAVU na Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje za zgrade s složenim tehničkim sustavom - MODUL 1. 

Svrha Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede. Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe, polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja MZOPUG za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. 

Posebno napominjemo da se Izobrazba osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada dodatno boduje s 40 bodova (po modulu) iz tehničke regulative prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva NN 24/08, NN 141/09, NN 23/11 i NN 81/12. 

Program izobrazbe je dopunjen s konkretnim primjerima energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata, a predavači su osobe koje rade kao projektanti i posjeduju ovlaštenje i iskustvo u energetskim pregledima i izradi energetskog certifikata što jamči najvišu razinu izobrazbe. 

Izobrazba će se (ovisno o broju prijavljenih) održavati u trajanju od 40 sati i to u predloženim terminima od: 
ZAGREB: 23.9.-4.10.2013.g. (ODRŽAVANJE POTVRĐENO!!!)
SPLIT: 11.10.-26.10.2013.g. 

Ukoliko ste zainteresirani za jedan od predloženih termina molimo vas da se javite ili na tel: 01/7775-571 ili na e-mail: 
encert@hkis.hr. 
Sve ostale informacije vezane za program izobrazbe, raspored predavanja, prijave i upise potražite u izborniku "
Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada" ili na tel: 01/7775-571


Tajništvo Komore