Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Izobrazba osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada, MODUL 1 u ZAGREBU, poziv za prijavu

Hrvatska komora inženjera strojarstva poziva sve zainteresirane za PRIJAVU na Program izobrazbe za stručno osposobljavanje osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom - MODUL 1.

Svrha Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje zgrada i energetske preglede građevina. Nakon uspješno položenog Programa, izobrazbe polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja MGIPU za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Posebno napominjemo da se Izobrazba osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada dodatno boduje s 40 bodova (po modulu) iz tehničke regulative prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva NN 24/08, NN 141/09, NN 23/11.

Izobrazba za će se (ovisno o broju prijavljenih) održavati u trajanju od 40 sati i to u terminu:

1) MODUL 1
ZAGREB: 18.11.-28.11.2013.g.

Ukoliko ste zainteresirani molimo vas da se javite ili na tel: 01/7775-571 ili na e-mail: encert@hkis.hr

Sve ostale informacije vezane za program izobrazbe, raspored predavanja, prijave i upise potražite u izborniku Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada

Tajništvo Komore